SỰ KHÁC BIỆT CỦA REGISTRAR LOCK

Giữ tên miền luôn ở trạng thái an toàn & bảo mật cấp Registrar

Được nhà đăng ký cấp giấy chứng nhận đăng ký tên miền

Chống can thiệp thay đổi cấu hình DNS, đảm bảo hệ thống email/website vận hành ổn định.

Chống mất quyền điều khiển từ bên trong nội bộ và bên ngoài.

Xác thực danh tính qua số điện thoại đã được đăng ký

Chống can thiệp thay đổi thông tin chủ thể tên miền

TẠI SAO CẦN
REGISTRAR LOCK
TÊN MIỀN?

 
X

Hi

What can P.A Vietnam do for you?

Chat with salesChat with sales
Domain already registered !