Ưu điểm CLOUD LINUX

Tiết kiệm chi phí

- Nhiều user được sử dụng trên một máy chủ ổn định với Cloudlinux OS và quản lý bất kỳ giới hạn tài nguyên nào cho mỗi khách hàng. Đa nhiệm và hiệu quả, do đó, tiết kiệm chi phí vận hành cho doanh nghiệp.

Hiệu năng cao

- Giải quyết vấn đề về hiệu suất với thông tin chi tiết về các chướng ngại vật hệ thống, các truy vấn cơ sở dữ liệu chậm, các chức năng hoặc các cuộc gọi bên ngoài.

Bảo mật vượt trội

- CloudLinux OS bảo vệ máy chủ khỏi các cuộc tấn công bằng cách ảo hóa hệ thống tệp của người dùng và ngăn chặn việc tiết lộ thông tin nhạy cảm.
- Công nghệ Kernel ngăn chặn tất cả các cuộc tấn công liên kết tượng trưng đã được "mã hóa", đồng thời tăng cường cấp độ bảo mật của các máy chủ.
- Cung cấp bảo mật cho các phiên bản PHP không được hỗ trợ (các version dễ bị tấn công và không được khắc phục bởi cộng đồng PHP.net).

CloudLinux OS Shared Price Order
License 3 month 310.000 đ x 3 month ORDER
License 6 month 310.000 đ x 6 month ORDER
License 12 month 310.000 đ x 12 month ORDER
CloudLinux OS Shared Pro Price Order
License 3 month 429.000 đ x 3 month ORDER
License 6 month 429.000 đ x 6 month ORDER
License 12 month 429.000 đ x 12 month ORDER
CloudLinux Extend Lifecycle Price Order
License 3 month 437.000 đ x 3 month ORDER
License 6 month 437.000 đ x 6 month ORDER
License 12 month 437.000 đ x 12 month ORDER

About Cloud Linux

CloudLinux OS is an operating system specifically for the Cloud Computing, helping service providers can partition web hosting resources and limit resource usage for each individual customer.

CloudLinux OS is developed on Linux technology, allowing users to take advantage of the outstanding features of Linux and many experts assess the operating system best suited to their choice when deciding to deploy the shared web hosting plans based on Cloud computing.

CloudLinux OS is the only operating system Linux application technology enables web hosting service provider can partition resources and limit resource usage levels for each individual customer. Therefore, the use of resources of a client will not affect other clients on the same infrastructure systems, while isolating the user accounts to help increase the security and stability of service.

 
X

Hi

What can P.A Vietnam do for you?

Chat with salesChat with sales
Domain already registered !