Object storage

Future Technology

Applies cloud computing model, object-oriented centralized storage

Object storage

Unlimited Storage Capacity

Unlimited scalability, high availability, and data durability

Object storage

Cost Savings

More cost-effective than traditional storage solutions with flexible payment

Object storage

Easy Management and Access

Accessible from anywhere with an internet connection, easy management via portal interface

Key features

Object storageUnlimited Storage Capacity

Object storageStrict Access Control Management

Object storageCompatible with S3 Protocol

Object storageHigh Scalability and Availability

Object storageFlexible Data Drag and Drop and Management

Object storageData Encryption and Security

Object storage

PRICE LIST

Price List

Object Storage

#1

2.000.000

Register 1 month

 • Storage: 2TB
 • Traffic(IN): Unlimited
 • Traffic(OUT): Unlimited
 • Query: Unlimited
Register now

Price List

Object Storage

#2

5.000.000

Register 1 month

 • Storage: 5TB
 • Traffic(IN): Unlimited
 • Traffic(OUT): Unlimited
 • Query: Unlimited
Register now

Price List

Object Storage

#3

10.000.000

Register 1 month

 • Storage: 10TB
 • Traffic(IN): Unlimited
 • Traffic(OUT): Unlimited
 • Query: Unlimited
Register now
Price does not include VAT

COMPARE

Tính năng File storage Block storage Object storage
Unit of Conversion files blocks Objects, or custom metadata
Update Support Updating changes to individual blocks Supports updating individual files Changes on the entire object
Protocol CIFS and NFS SCSI, SATA REST and SOAP through http
Purpose File sharing Platform for different types of hosting Centralized data and like a cloud storage
Key Benefits Simplify file sharing access and management High performance Scalability and distributed access
Perfomance Becomes heavy when the number of files reaches billions Fragmented data, can't access a file quickly Access directly to the storage location, fast speed
Use case File System in Operating Systems Run the app
Regularly change content
Sequential R/W
Less content changes
Random R/W
ISO
Image/Video Storage

Frequently Asked Questions

Hoàn toàn được, qúy khách có thể lưu trữ bất kì loại dữ liệu, loại tập tin, định dạng bất kì miễn không vi phạm pháp luật.
Hiện chúng tôi chưa giới hạn băng thông dịch vụ, qúy khách có thể yên tâm tải và lấy về dữ liệu mà không gặp bất cứ khó khăn nào.
Có qúy khách có thể cấu hình tên miền về chạy theo tên miền riêng hoặc chạy theo đường dẫn gốc của hệ thống cung cấp.
Không, nếu qúy khách có nhu cầu lớn hơn các gói hiện có vui lòng liên hệ với bộ phận kinh doanh để nhận được tư vấn và hỗ trợ.
 
X

Hi

What can P.A Vietnam do for you?

Chat with salesChat with sales
Domain already registered !