Python

Tốc độ triển khai

Môi trường sẵn đã được xây dựng riêng hỗ trợ Python, giúp lập trình viên rút ngắn thời gian triển khai dự án và tập trung vào lập trình.

Python

Rest API

Hỗ trợ bộ khung thư viện Python cho phép xây dựng các API cho ứng dụng đáp ứng các yêu cầu cao cấp phức tạp.

Python

Quản trị đơn giản

Chúng tôi đã xây dựng giải pháp Python dựa trên công nghệ đám mây quý khách chỉ cần đăng ký và sử dụng theo template sẵn có không cần phải cài đặt thêm.

Python

Công nghệ của tương lai

Python hiện rất được các nhà phát triển web ủng hộ vì dễ làm quen và đơn giản trong lập trình, đặc biệt vẫn đang ở trong thời kỳ phát triển được hỗ trợ cộng đồng lớn nên khả năng ứng dụng còn rất lớn.

Ưu điểm

Python

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ

Bảng giá

Dedicated Python

#1

500.000

Khi đăng ký 12 month

500.000đ x 6 month

500.000đ x 24 month

 • VCORE 2 Cores
 • HDD 40 GB
 • RAM 2 GB
 • Support Support Apache|Nginx + Python + Mysql
 • Manager Full manage by custommer
Đăng ký ngay

Bảng giá

Dedicated Python

#2

800.000

Khi đăng ký 12 month

800.000đ x 3 month

800.000đ x 6 month

800.000đ x 24 month

 • VCORE 3 Cores
 • HDD 50 GB
 • RAM 4 GB
 • Support Support Apache|Nginx + Python + Mysql
 • Manager Full manage by custommer
Đăng ký ngay

Bảng giá

Dedicated Python

#3

1.200.000

Khi đăng ký 12 month

1.200.000đ x 3 month

1.200.000đ x 6 month

1.200.000đ x 24 month

 • VCORE 4 Cores
 • HDD 80 GB
 • RAM 6 GB
 • Support Support Apache|Nginx + Python + Mysql
 • Manager Full manage by custommer
Đăng ký ngay

Bảng giá

Dedicated Python

#4

1.500.000

Khi đăng ký 12 month

1.500.000đ x 3 month

1.500.000đ x 6 month

1.500.000đ x 24 month

 • VCORE 6 Cores
 • HDD 120 GB
 • RAM 8 GB
 • Support Support Apache|Nginx + Python + Mysql
 • Manager Full manage by custommer
Đăng ký ngay

(*) Giá chưa gồm VAT

 
X Tư vấn miễn phí

Hi

What can P.A Vietnam do for you?

Chat with salesChat with sales
Domain already registered !