Giải pháp riêng cho Python

 • Tốc độ triển khai

  Tốc độ triển khai

  Môi trường sẵn đã được xây dựng riêng hỗ trợ Python, giúp lập trình viên rút ngắn thời gian triển khai dự án và tập trung vào lập trình.

 • Rest API

  Rest API

  Hỗ trợ bộ khung thư viện Python cho phép xây dựng các API cho ứng dụng đáp ứng các yêu cầu cao cấp phức tạp.

 • Quản trị đơn giản

  Quản trị đơn giản

  Chúng tôi đã xây dựng giải pháp Python dựa trên công nghệ đám mây quý khách chỉ cần đăng ký và sử dụng theo template sẵn có không cần phải cài đặt thêm.

 • Công nghệ của tương lai

  Công nghệ của tương lai

  Python hiện rất được các nhà phát triển web ủng hộ vì dễ làm quen và đơn giản trong lập trình, đặc biệt vẫn đang ở trong thời kỳ phát triển được hỗ trợ cộng đồng lớn nên khả năng ứng dụng còn rất lớn.

PA python
 • Dedicated Python #1

  500.000đ
  x 12 month
  500.000d x 6 month
  500.000d x 24 month
  VCORE vCore: 2 Cores
  HDD 40 GB
  RAM 2 GB
  Support Support Apache|Nginx + Python + Mysql
  Manager Full manage by custommer
 • Dedicated Python #2

  800.000đ
  x 12 month
  800.000d x 3 month
  800.000d x 6 month
  800.000d x 24 month
  VCORE vCore: 3 Cores
  HDD 50 GB
  RAM 4 GB
  Support Support Apache|Nginx + Python + Mysql
  Manager Full manage by custommer
 • Dedicated Python #3

  1.200.000đ
  x 12 month
  1.200.000d x 3 month
  1.200.000d x 6 month
  1.200.000d x 24 month
  VCORE vCore: 4 Cores
  HDD 80 GB
  RAM 6 GB
  Support Support Apache|Nginx + Python + Mysql
  Manager Full manage by custommer
 • Dedicated Python #4

  1.500.000đ
  x 12 month
  1.500.000d x 3 month
  1.500.000d x 6 month
  1.500.000d x 24 month
  VCORE vCore: 6 Cores
  HDD 120 GB
  RAM 8 GB
  Support Support Apache|Nginx + Python + Mysql
  Manager Full manage by custommer
Price does not include VAT
 • SSN
 • Mạng xã hội Bang
 • Thonet-Vander Speaker
 • VNNIC
 • ICANN
 • Cpanel
 • Cloudlinux
 
X Tư vấn miễn phí

Hi

What can P.A Vietnam do for you?

Chat with salesChat with sales
Domain already registered !