Quan tri email server

Security and confidentiality

Support to follows strict standards procedures.

Quan tri email server

Quick processing

24/7 technical support with high priority.

Quan tri email server

In-depth support

Responsible by a expert team of email.

Quan tri email server

Simple and professional

Support through multiple channels and via remote.

Email Server Management

Quan tri email server

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ

Price list

Cơ Bản

100.000

Khi đăng ký 1 month

100.000đ x 01 month

100.000đ x 03 month

100.000đ x 06 month

100.000đ x 24 month

 • Technical support 24/7
 • Monitor server 24/7
 • Inspection and Consultant
 • Teamview support
 • Check error handling from Email Server system
Đăng ký ngay

Price list

Cao Cấp

960.000

Khi đăng ký 1 month

960.000đ x 01 month

960.000đ x 03 month

960.000đ x 06 month

960.000đ x 24 month

 • Technical support 24/7
 • Monitor server 24/7
 • Inspection and Consultant
 • Teamview support (with time commitment)
 • Check error handling from Email Server system
 • Check error handling from client.
Đăng ký ngay

Price list

CUSTOM

Contact

Khi đăng ký 1 month

Contact x 01 month

Contact x 03 month

Contact x 06 month

Contact x 24 month

 • Technical support 24/7
 • Monitor server 24/7
 • Inspection and Consultant
 • Teamview support (with time commitment)
 • Check error handling from Email Server system
 • Check error handling from client.
Đăng ký ngay

Comparing services

Application (Mission) Email Manager
Cơ Bản
Email Manager
Cao Cấp
24/7 technical support Yes Yes
Server monitoring 24/7 Yes Yes
System management Yes Yes
Inspect and analyze mail errors Yes Yes
Configure the domain name into email server Yes Yes
Support for create account, delete email, change password Yes Yes
Create mail list Yes Yes
Configure catch all Yes Yes
Configure DKIM, SPF to increase trust when sending mail Yes Yes
Configure sending and receiving mail on phone 
Hỗ trợ một thiết bị trong cùng một thời điểm. Đối với các lỗi và tình huống trùng lặp chúng tôi chỉ ưu tiên hướng dẫn xử lý mẫu trên một thiết bị và khách hàng sẽ chủ động xử lý tương tự ở các thiết bị khác.
Guide + Teamview (no time commitment) Guide + Teamview (Time commitment) 
Tiếp nhận câu hỏi trong vòng 15 đến 30 phút, chủ động liên hệ khách hàng qua kênh support hoặc phone để lấy các thông tin cần thiết. Chúng tôi sẽ cố gắng xử lý một cách ưu tiên nhanh nhất các vấn đề của khách hàng trên cơ sở khách hàng đã có cài đặt sẵn các phần mềm hỗ trợ cho phép kết nối vào thiết bị từ xa.
Configure sending and receiving Microsoft Outlook 
Đối với các lỗi và tình huống trùng lặp chúng tôi chỉ ưu tiên hướng dẫn xử lý mẫu trên một thiết bị và khách hàng sẽ chủ động xử lý tương tự ở các thiết bị khác.
Guide + Teamview (no time commitment) Guide + Teamview (Time commitment) 
Tiếp nhận câu hỏi trong vòng 15 đến 30 phút, chủ động liên hệ khách hàng qua kênh support hoặc phone để lấy các thông tin cần thiết. Chúng tôi sẽ cố gắng xử lý một cách ưu tiên nhanh nhất các vấn đề của khách hàng trên cơ sở khách hàng đã có cài đặt sẵn các phần mềm hỗ trợ cho phép kết nối vào thiết bị từ xa.
Configure using SSL with fee and without fee Yes Yes
Monitor and consult upgrading the system promptly Yes Yes
Support Email Forwarder to set up Email Offline. Yes Yes
Check and control the email content of employees or managers. Yes Yes
Teamviewer to find and fix errors, or reinstall on outlook No Yes
Periodic backup on demand No Yes, Backup services needed to purchase
Price 100.000 / month 960.000 / month
Order Order

(*) The service is only use for customers who register Email Server at P.A Vietnam

 
X Tư vấn miễn phí

Hi

What can P.A Vietnam do for you?

Chat with salesChat with sales
Domain already registered !