Đăng ký tên miền tiếng Việt Quý chủ thể sẽ có được các lợi thế:
1. Miễn phí đăng ký, duy trì tên miền.
2. Tên miền đăng ký được pháp luật bảo vệ.
3. Được trỏ (redirect) tới bất kỳ Website nào của mình theo yêu cầu (không bắt buộc phải có tên miền truyền thống .VN đi kèm như giai đoạn trước).
4. Tên miền được tất cả các trình duyệt thông dụng như IE, Firefox, Nestcape, … hỗ trợ theo chuẩn quốc tế.
5. Thủ tục đăng ký trực tuyến nhanh gọn.
6. Bảo vệ được thương hiệu của mình chính xác theo ngôn ngữ Tiếng Việt trên Internet.

Bên cạnh tên miền truyền thống đã đăng ký, đề nghị Quý chủ thể quan tâm theo dõi và đăng ký thêm tên miền tiếng Việt trong giai đoạn này. Thông tin chi tiết và thủ tục đăng ký tham khảo tại Website http://tênmiềntiếngviệt.vn hoặc https://tenmientiengviet.vn.