Theo Gartner, trong thị phần của ngành công nghiệp điện toán đám mây, dịch vụ về kinh doanh (được gọi tắt là BPaaS) và dịch vụ về phần mềm (SaaS) vẫn chiếm tỷ trọng lớn, tuy nhiên dịch vụ về cơ sở hạ tầng (IaaS) cũng sẽ sớm phát triển mạnh.

Trong năm 2011, giá trị ngành công nghiệp điện toán đám mây là khoảng 91,4 tỷ USD. Gartner cho biết, với tốc độ tăng trưởng như hiện nay, giá trị của ngành công nghiệp điện toán đám mây sẽ đạt khoảng 206,6 tỷ USD vào năm 2016.

Tuy nhiên, giá trị của công nghiệp điện toán đám mây vẫn còn khá nhỏ so với tổng mức chi tiêu của thị trường công nghệ thông tin. Hồi tháng 7/2012, Gartner dự đoán tổng chi tiêu trên thị trường công nghệ thông tin toàn cầu năm 2012 là 3.600 tỷ USD.

Theo Vietnam+