Tại hội thảo, các đại biểu đã nghe trình bày về tình hình an ninh thông tin trên địa bàn tỉnh; định hướng an toàn an ninh thông tin và triển khai chữ ký số trong giai đoạn tới; các biện pháp tăng cường an ninh mạng cho cơ quan nhà nước; giải pháp tổng thể đảm bảo an ninh mạng cho cơ quan, doanh nghiệp; triển khai ứng dụng chữ ký số trong các cơ quan nhà nước; giải pháp an toàn thông tin và phát triển giao dịch điện tử với ứng dụng chữ ký số...

Một số tham luận của các cơ quan trên địa bàn tỉnh đã nêu lên vai trò quan trọng của vấn đề an ninh mạng, sớm thực hiện ứng dụng chữ ký số vào thực tế.

Phát biểu tại hội thảo, ông Lê Quảng Thích - Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho rằng: Đây là hội thảo mới và rất quan trọng đối với những cán bộ quản lý.

Hiện tại tỉnh Quảng Ngãi mới ứng dụng thực hiện chữ ký số và có hai cơ quan ứng dụng là Cục Thuế và Hải quan. Do đó, hội thảo lần này sẽ nâng cao nhận thức, tầm nhìn về an ninh thông tin, an ninh mạng; tìm giải pháp để đảm bảo an ninh mạng ở từng cơ quan, đơn vị; quá trình triển khai thực hiện chữ ký số, từ đó chủ động ứng dụng vào thực tiễn, góp phần phát triển kinh tế-xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Theo Vietnam+