Ngoài ra, mỗi phút lại có trên 290.000 trạng thái (status) được cập nhật và gần 140.000 bức ảnh được tải lên Facebook.

Đối mới mạng xã hội đối thủ Twitter, Popcorn nhận thấy có khoảng 120.000 thông điệp (tweet) được đưa lên mỗi phút. Tuy nhiên, số ảnh tải lên Twitter chỉ mỗi phút chỉ tương đương 1% tổng số ảnh tải lên Facebook. Mạng lưới ảnh Flickr thì có khoảng 3.500 bức ảnh được tải lên mỗi phút, và Instagram có khoảng 1.350 bức ảnh tải lên.

Trên mạng địa điểm FourSquare, người dùng check-in khoảng trên 2.000 địa điểm mỗi phút. Trên mạng blog nổi tiếng Tumblr, có khoảng 1.000 cập nhật mỗi phút. Người dùng trang video YouTube tải khoảng 48 giờ video mỗi phút.

Tỷ lệ sử dụng các dịch vụ như Facebook và Twitter đã tăng mạnh trong những năm qua nhờ sự phổ biến ngày càng rộng rãi của smartphone. Ngày càng nhiều người dùng dịch vụ cập nhật mạng xã hội qua thiết bị di động, cũng như đăng tải ảnh bất cứ lúc nào và ở đâu. Những thay đổi gần đây trong chính sách chia sẻ của Facebook cũng khiến tỷ lệ cập nhật Facebook gia tăng.

Theo ICT News