Hans Vestberg

Vào cuối năm 2010, thế giới đã có 1 tỉ người truy cập băng rộng trong đó có 500 triệu là truy cập băng rộng di động. Dự kiến năm 2015 - 2016 sẽ có khoảng 5 tỉ người truy cập băng rộng di động, tương đương với số lượng truy cập Internet sẽ gấp 5 lần hiện giờ. Quá trình chuyển đổi này sẽ tạo ra 50 tỉ kết nối với khái niệm “Networked Society” vào năm 2020, phát triển dựa trên ba nhân tố chính chi phối là khả năng kết nối, băng rộng và điện toán đám mây.


- Một nghiên cứu của Ericsson kết hợp với hãng Arthur D.Little tiến hành cho thấy có hai chỉ số quan trọng thể hiện mối liên quan giữa băng rộng và tăng trưởng GDP và số lượng việc làm: Nếu tăng trưởng 10% mức độ phổ cập băng rộng sẽ tạo ra 1% tăng trưởng GDP bền vững. Cứ 1.000 người kết nối băng rộng thì sẽ tạo ra 80 việc làm thêm trong xã hội.

- Từ năm 2011, hàng năm, lưu lượng dữ liệu di động sẽ tăng gấp đôi. Tới năm 2016, lưu lượng này sẽ tăng 25 lần, chủ yếu là các dịch vụ video.

- Trong vòng 5 năm tới, các nhà mạng cố định sẽ tiếp tục có doanh thu từ Internet băng rộng, tăng từ 20% lên 30% so với tổng doanh thu. Hiện giờ doanh thu từ dịch vụ dữ liệu của các nhà mạng di dộng chỉ ở mức 20% nhưng sẽ tăng nhanh hơn nữa. Số lượng các hộ gia đình có truyền hình kết nối Internet sẽ dự kiến tăng từ 20 triệu lên 100 triệu chỉ trong vòng 5 năm.

- 50 tỉ kết nối vào năm 2020 sẽ không chỉ dừng lại ở điện thoại cá nhân mà bao gồm cả kết nối giữa nhiều loại thiết bị với nhau. Hãng Ericsson nhận định tới năm 2015, hai phần ba số thiết bị điện tử sẽ được gắn thêm thiết bị kết nối di động, ví dụ như máy phát điện, nồi cơm điện...

Theo VnExpress