Trong số các tìm kiếm trên internet, Google vẫn chiếm thế thượng phong với tỷ lệ 67%, Bing xếp sau với 16% còn trang tìm kiếm của Yahoo! đứng thứ ba với 12% thi phần.

Một trong những nguyên nhân cho sự suy giảm số lượng tìm kiếm trên máy tính truyền thống là do sự tăng nhanh của các thiết bị di động có kết nối internet.

Các nhà nghiên cứu đã dự đoán rằng, đến cuối năm 2012, tìm kiếm trên internet bằng thiết bị di động sẽ chiếm tỷ trọng 1/3 tổng lưu lượng tìm kiếm Internet.

Theo Vietnam+