Tên miền “.gov.vn” chỉ được cấp cho cơ quan, tổ chức Nhà nước, tuy nhiên thời gian qua một số cá nhân đã sử dụng chữ ký, con dấu… để đăng ký trục lợi. Trước tình trạng này, Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) thắt chặt hơn việc đăng ký tên miền này.

that-chat-dang-ky-domain

Mặc dù chỉ có các tổ chức Đảng, cơ quan Nhà nước mới được phép đăng ký sử dụng tên miền .gov.vn nhưng thời gian qua đã xảy ra tình trạng cá nhân mượn con dấu của các Ủy ban Nhân dân xã, đăng ký tên miền này để trục lợi.

Mới đây, Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông cùng các cơ quan chức năng đã phát hiện và xử phạt 4 website cung cấp dịch vụ visa trái phépthông qua các địa chỉ tên miền có đuôi .gov.vn là vietnamvisa.gov.vn, visatovietnam.gov.vn, visavietnam.gov.vn, Vietnam-visa.gov.vn. Các đối tượng đã lợi dụng con dấu của Ủy ban Nhân dân xã, Chi cục Thống kê huyện… để đăng ký tên miền của tổ chức nhà nước, sau đó tên miền này chuyển cho cá nhân quản lý, sử dụng với mục đích thương mại.

VNNIC cho biết việc Thanh tra Bộ TTTT xử phạt một số chủ thể tên miền trong thời gian vừa qua chính là một trong các biện pháp tăng cường trong các hoạt động quản lý. Trước tình hình bùng nổ thông tin đa chiều như hiện tại thì công tác thanh kiểm tra càng cần phải tăng cường và phải tuyên truyền để nâng cao hiệu quả, giáo dục cộng đồng.

Thắt chặt quy trình thẩm định

VNNIC vừa ra quyết định 179/QĐ-VNNIC về việc quy định tiếp nhận, xử lý yêu cầu đăng ký tên miền “.gov.vn”. Theo đó, hồ sơ đăng ký tên miền “.gov.vn” phải có bản khai đăng ký tên miền gốc, có đủ chữ ký, dấu của người có thẩm quyền đại diện cho tổ chức đăng ký tên miền; phải có đầy đủ thông tin về người quản lý tên miền (là người đứng đầu hoặc cấp phó của đơn vị nộp hồ sơ đăng ký tên miền).

Sau khi nhận hồ sơ, VNNIC sẽ phối hợp cùng các nhà đăng ký tên miền có trách nhiệm thẩm định hồ sơ trước khi xem xét cấp quyền sử dụng.

Trong trường hợp hồ sơ chưa có thông tin rõ ràng về đối tượng đăng ký thì tổ chức yêu cầu đăng ký phải có trách nhiệm cung cấp thêm các văn bản xác thực chức năng quản lý nhà nước của đơn vị mình.

Ngoài tra, trong trường hợp đăng ký tên miền không phải là tên gọi, tên viết tắt của mình thì tổ chức phải có trách nhiệm giải trình, nêu rõ mục đích, nhu cầu sử dụng tên miền phù hợp với chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của mình và cam kết sử dụng tên miền đúng mục đích.

Mạo danh, tự nhận là “đại lý chính thức”

Theo thông báo của VNNIC, hiện nay có xuất hiện 1 số trường hợp mạo danh tự nhận là đại lý, nhà đăng ký tên miền “.vn” chính thức. VNNIC khuyến cáo: Nên đăng ký tên miền .VN ttrong hệ thống nhà đăng ký tên miền .VN đã được niêm yết trên website https://vnnic.vn và https://nhadangky.vn để được đảm bảo quyền lợi, thông tin về việc đăng ký, sử dụng tên miền .VN cũng như vấn đề về phí, lệ phí.

Theo  dantri.com.vn