Trong hai ngày 1 và 2/12, VIBRAND lần thứ nhất sẽ diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh với các hoạt động Triển lãm “Sản phẩm và dịch vụ công nghệ thông tin thương hiệu Việt”, Hội thảo “Phát triển sản phẩm và dịch vụ công nghệ thông tin thương hiệu Việt” bao gồm những nội dung liên quan tới sản phẩm, dịch vụ phần mềm và nội dung số trong lĩnh vực: y tế, giáo dục, thương mại; sản phẩm, dịch vụ phần mềm trong công tác quản lý điều hành của cơ quan Nhà nước; định hướng phát triển sản phẩm phần cứng thương hiệu Việt.

Dựa vào VIBRAND hàng năm, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ cập nhật Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin sản xuất được trong nước, khuyến khích các tổ chức và cá nhân đầu tư, mua sắm các sản phẩm công nghệ thông tin nội địa.

Nhiều chuyên gia công nghệ thông tin cho rằng, việc xác định cơ chế, chính sách cho các sản phẩm thương hiệu Việt của lĩnh vực công nghệ thông tin được Bộ Thông tin và Truyền thông xúc tiến mạnh mẽ sẽ hỗ trợ hiệu quả cho các doanh nghiệp công nghệ thông tin trong việc phát triển các sản phẩm mang thương hiệu Việt.

Tuy nhiên, để hỗ trợ phát triển sản phẩm-dịch vụ công nghệ thông tin thương hiệu Việt cần có những tiêu chuẩn, chính sách rõ ràng để xác định về một sản phẩm-dịch vụ công nghệ thông tin mang thương hiệu Việt, đặc biệt đối với sản phẩm phần mềm, nội dung số. Các sản phẩm này có thể được hỗ trợ nghiên cứu phát triển, đưa vào danh mục hàng hóa ưu tiên khi cơ quan Nhà nước và doanh nghiệp có nhu cầu.

Theo VietNam+