Chuyen du lieu website

Tập trung công việc của mình

Sử dụng bạn sẽ yên tâm tập trung thời gian vào công việc kinh doanh của mình

Chuyen du lieu website

Tiết kiệm chi phí

Lựa chọn tối ưu để bạn tiết kiệm rất nhiều chi phí thuê nhân sự chuyên trách có kinh nghiệm và cần sự tin cậy

Chuyen du lieu website

An toàn và bảo mật

Di chuyển website an toàn, bảo mật - Kiểm tra tính toàn vẹn dữ liệu của dữ liệu sau khi thực hiện

Chuyen du lieu website

Giảm rủi ro

Giảm thiểu thời gian gián đoạn website đến mức thấp nhất

VÌ SAO CHỌN CHUYỂN DỮ LIỆU WEBSITE

Chuyen du lieu website

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ

Nội bộ hệ thống

Chuyển Dữ Liệu Website Nội Bộ

#1

468.000

Khi đăng ký 1 lần

 • Không giới hạn số lượng website
 • Dung lượng chuyển 50 GB
 • Hệ thống tại máy chủ máy chủ P.A Việt Nam
 • Di chuyển tất cả tập tin, thư mục, cơ sở dữ liệu,…
 • Cài đặt lại website lên máy chủ mới
Đăng ký ngay

Nội bộ hệ thống

Chuyển Dữ Liệu Website Nội Bộ

#2

849.000

Khi đăng ký 1 lần

 • Không giới hạn số lượng website
 • Dung lượng chuyển 100 GB
 • Hệ thống tại máy chủ máy chủ P.A Việt Nam
 • Di chuyển tất cả tập tin, thư mục, cơ sở dữ liệu,…
 • Cài đặt lại website lên máy chủ mới
Đăng ký ngay

Nội bộ hệ thống

Chuyển Dữ Liệu Website Nội Bộ

#3

1.600.000

Khi đăng ký 1 lần

 • Không giới hạn số lượng website
 • Dung lượng chuyển 200 GB
 • Hệ thống tại máy chủ máy chủ P.A Việt Nam
 • Di chuyển tất cả tập tin, thư mục, cơ sở dữ liệu,…
 • Cài đặt lại website lên máy chủ mới
Đăng ký ngay

Nội bộ hệ thống

Chuyển Dữ Liệu Web30s

1.000.000

Khi đăng ký 1 lần

 • Không giới hạn số lượng website
 • Dung lượng chuyển 50 GB
 • Hệ thống tại máy chủ máy chủ P.A Việt Nam
 • Di chuyển tất cả tập tin, thư mục, cơ sở dữ liệu,…
Đăng ký ngay

Nội bộ hệ thống

Chuyển Dữ Liệu Web30s Theo Yêu Cầu

2.000.000

Khi đăng ký 1 lần

 • Không giới hạn số lượng website
 • Dung lượng chuyển 50 GB
 • Hệ thống tại máy chủ máy chủ P.A Việt Nam
 • Di chuyển tất cả tập tin, thư mục, cơ sở dữ liệu,…
Đăng ký ngay

QUY TRÌNH THỰC HIỆN

01
Kiểm tra dữ liệu website
02
Kiểm tra cấu hình tên miền
03
Dự tính thời gian và thời điểm và thông báo đến khách hàng
04
Thực hiện di chuyển dữ liệu website về máy chủ P.A Việt Nam
05
Cài đặt, cấu hình website trên máy chủ mới
06
Kiểm tra tính toàn vẹn dữ liệu các website
07
Bàn giao và thông báo đến khách hàng
X

Xin chào

P.A Việt Nam có thể giúp gì cho quý khách?

Chat với salesChat với sales
Tên miền đã có sở hữu !