Các nhà nghiên cứu Mỹ ước tính rằng tiêu thụ thông tin trên toàn cầu vượt quá 9.570.000.000.000.000.000.000 byte, khoảng 9,57 zettabyte (một zettabyte bằng một triệu triệu gigabyte) mỗi năm.

Nói cách khác, nếu số thông tin này là một giá sách, nó sẽ dài 5,6 tỷ dặm (1 dặm = 1,62km) hoặc tương đương với 20 lần chiều dài từ trái đất đến sao Hải vương.

Những dữ liệu kinh ngạc này được các nhà khoa học ở trung tâm siêu máy tính San Diego của Mỹ công bố phản ánh thông tin được xử lý bởi 27 triệu máy chủ của các doanh nghiệp trên thế giới trong năm 2008.

Nghiên cứu này ước tính mức độ xử lý của các máy chủ doanh nghiệp sẽ tăng gấp đôi sau 2 năm. Điều này có nghĩa là vào năm 2014, các máy chủ trên thế giới sẽ xử lý lượng dữ liệu tương đương với một giá sách dài hơn 4,37 năm ánh sáng (giả định mỗi cuốn sách dày 4,3 cm và chứa 2,5 MB thông tin).

Theo ICTnews