Thư giới thiệu còn kèm một số hình ảnh minh họa được tải từ internet nhằm tăng tính thuyết phục. Ðây là hình thức lừa đảo mới xuất hiện mặc dù hình thức không quá tinh vi, nhưng đối tượng nhằm vào nhu cầu có thật thông qua một số vụ việc mua bán trái phép sừng tê giác của người châu Á tại Nam Phi thời gian qua.

Một trường hợp khác, đối tượng từ tổ chức có tên APEX GROUP of COMPANY (Anh), gửi TÐT đề nghị mua hàng để nhập khẩu vào Anh. Sau khi người nhận có phản hồi, đối tượng tiếp tục gửi một TÐT khác đề nghị người nhận truy cập vào một địa chỉ trang mạng và yêu cầu người nhận phải đăng nhập với địa chỉ TÐT và mật khẩu để có thể lấy được đề nghị mua hàng nhập khẩu. Nếu như người nhận đăng nhập thì sẽ bị lấy cắp thông tin tài khoản TÐT, tài khoản ngân hàng, số thẻ tín dụng...

Bộ Công thương thông tin và cảnh báo tới các cá nhân và doanh nghiệp trong nước cần nâng cao cảnh giác trước một số hình thức lừa đảo mới của các đối tượng từ châu Phi và nước ngoài, nhất là thận trọng trong các giao dịch thông qua internet.

Theo Nhandan