Chi nhánh của Công ty cổ phần Tập đoàn Trung Nguyên tại TP. Hồ Chí Minh đã lập website bán hàng trực tuyến và đang tiến hành thủ tục đăng ký mở tài khoản. Đại diện Chi nhánh, bà Ngô Thị Kim Quyên đề nghị hướng dẫn việc kê khai thông tin ban đầu.
Đăng tin bán hàng trên Internet có phải đăng ký...


Vấn đề bà Quyên hỏi, Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin - Bộ Công Thương trả lời như sau:

Theo thông tin từ Trung tâm Internet Việt Nam VNNIC, tên miền www.cafe.net.vn thuộc sở hữu Công ty cổ phần Tập đoàn Trung Nguyên, do đó việc thông báo website này có thể được thực hiện như sau:

Trường hợp Công ty cổ phần Tập đoàn Trung Nguyên có văn bản giao Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh phụ trách vận hành website nêu trên, Chi nhánh cần thực hiện thủ tục thông báo website thương mại điện tử bán hàng, với các bước tiến hành:

- Đăng ký tài khoản trên Cổng Thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử

- Sau khi tài khoản được duyệt, khai báo thông tin về website, đồng thời gửi kèm Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Chi nhánh; văn bản Công ty cổ phần Tập đoàn Trung Nguyên giao cho Chi nhánh phụ trách vận hành website; Giấy phép liên quan nếu hàng hóa/dịch vụ cung cấp trên website thuộc lĩnh vực kinh doanh có điều kiện.

Trường hợp Công ty cổ phần Tập đoàn Trung Nguyên không có văn bản giao Chi nhánh phụ trách vận hành website này, Công ty cần thực hiện thủ tục thông báo website thương mại điện tử, Chi nhánh không được phép thực hiện thủ tục này. Quy trình tương tự như hướng dẫn nêu trên.

Việc đăng ký tài khoản, gửi hồ sơ đều thực hiện hoàn toàn trên Cổng Thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử.

Theo Chinhphu.vn