Steven Sinofsky luôn mâu thuẫn, tranh cãi với các lãnh đạo cấp cao khác của Microsoft, bao gồm cả Tổng Giám đốc điều hành Steve Ballmer.

Theo đó, giá cổ phiếu của gã khổng lồ phần mềm giảm từ 28,22 USD xuống còn 27,10 USD. mặc dù đây không phải là con số lớn nhưng vẫn cho thấy tầm ảnh hưởng của Steven Sinofsky đối với các cổ đông và nhà đầu tư.

Steven đã rời Microsoft sau 23 năm làm việc tại đây và việc ra đi của ông không làm nhiều người ngạc nhiên bởi ông không có mối quan hệ tốt với các giám đốc điều hành khác. Trong 1 email cho nhân viên, ông nói rằng ông muốn rời Microsoft để "tìm kiếm cơ hội mới" và để vị trí của mình lại cho bà Julie Larson-Green.

Theo Vietnamnet