Các chuyên gia của Công ty nghiên cứu Bain & Company kỳ vọng sẽ có sự gia tăng đáng kể sự thâm nhập của các thiết bị kết nối Internet thế hệ kế tiếp vào các hộ gia đình và dự báo có sự gia tăng tiêu thụ các nội dung trực tuyến liên quan đến video.

Tuy nhiên, các mô hình kinh doanh mới và nội dung cải tiến này cũng phụ thuộc phần lớn vào mức độ chi tiêu của người tiêu dùng. Kết quả nghiên cứu này dựa trên khảo sát của 30.000 người tiêu dùng ở châu Âu, Mỹ và châu Á. Dự đoán của Bain & Company cho thấy Internet TV sẽ chiếm đến 60% tại các hộ gia đình vào năm 2014.

Chuyên gia của Bain & Company cho rằng các cuộc cách mạng về truyền thông thường xuyên diễn ra. Sự thay đổi quan trọng tiếp theo đối với truyền thông và công nghiệp giải trí là về nền tảng nội dung, những nhân tố mới và sự cạnh tranh khốc liệt giữa các hãng nhằm giành lợi nhuận và thị phần.

Có khoảng 45% người tiêu dùng Ấn Độ và Trung Quốc dựa vào các công cụ tìm kiếm để tìm nội dung. Tuy nhiên, hạ tầng chưa tốt, đặc biệt ở Ấn Độ, nên có thể giới hạn khả năng tiếp cận của đa số người tiêu dùng muốn xem video qua các thiết bị được kết nối với Internet.

Khoảng ¾ số người được khảo sát ở Ấn Độ và Trung Quốc quan tâm đến webisode - những đoạn phim ngắn được phát trên Internet như một cách giới thiệu, quảng cáo, hoặc là một trích đoạn của một bộ phim, chương trình TV.

Ngược lại, khoảng 30% - 45% số người tham gia trả lời ở châu Âu có quan tâm đến các dạng thức nội dung như vậy trên thiết bị kết nối Internet, nhưng khoảng 2/3 số người trả lời là không sẵn sàng trả tiền để xem các webisode.

Nghiên cứu của Bain & Company cũng chỉ ra rằng trong lúc video game (trò chơi video) là mảnh đất khá màu mỡ cho những trải nghiệm nội dung sáng tạo, thì các loại hình văn hóa và giải trí khác, như chương trình giải trí truyền trực tiếp và nghệ thuật thị giác, còn đang thiếu các lựa chọn cho người xem online.

Theo PC World