Sau gần hai năm nghiên cứu xây dựng và tham khảo ý kiến của các chuyên gia, bộ ngành cũng như tình hình triển khai của quốc tế, Ban công tác thúc đẩy phát triển IPv6 quốc gia (IPv6 Task Force, thành lập ngày 6/1/2009), đã hoàn thiện Kế hoạch hành động về IPv6. Ngày 29/3, Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông Lê Doãn Hợp đã ký Quyết định số 433/QĐ-BTTTT ban hành Kế hoạch này.

Được chính thức cấp phát từ năm 2004, đến năm 2006, kho địa chỉ Internet thế hệ mới IPv6 bắt đầu được triển khai rộng khắp toàn cầu và nhiều nước cũng đã thành lập Uỷ ban thúc đẩy IPv6. Đầu tháng 3, các vùng địa chỉ IPv4 cuối đã được tổ chức quản lý địa chỉ quốc tế (IANA) phân bổ cho 5 tổ chức quản lý cấp khu vực (đại diện cho 5 châu lục).

Kế hoạch hành động được ban hành là cơ sở để doanh nghiệp Internet xây dựng phương án chuyển đổi, ứng dụng IPv6 phù hợp. Các cơ sở đào tạo CNTT trong nước sẽ có kế hoạch cụ thể lồng ghép nội dung IPv6 trong các chương trình đào tạo.

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cũng yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) nhanh chóng xúc tiến các hoạt động thử nghiệm, chuyển đổi mạng lưới để từng bước cung cấp dịch vụ trên nền IPv6 tới người dùng Internet Việt Nam. Chuyên đề IPv6 sẽ được đưa vào chương trình đào tạo của các ngành điện tử, viễn thông và công nghệ thông tin trong trường Đại học theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo để chuẩn bị nguồn lực được đào tạo cơ bản về IPv6, phục vụ cho công tác chuyển đổi IPv6 tại Việt Nam.

Lộ trình chuyển đổi sẽ được chia thành 3 giai đoạn với mục tiêu đến năm 2020, toàn bộ mạng lưới và dịch vụ Internet Việt Nam có thể hoạt động an toàn, tin cậy với địa chỉ IPv6 (tương thích với công nghệ IPv6).

Theo VnExpress