Những dữ liệu về tin nhắn văn bản cá nhân, vị trí cùng những thông tin khác đã được nhà chức trách yêu cầu khai thác hơn 1,3 triệu lần trong năm 2011.

New York Times chỉ ra rằng, các hãng viễn thông đã phải gửi hàng nghìn bản ghi cá nhân mỗi ngày cho các yêu cầu khẩn cấp từ cảnh sát, tòa án.

Tuy nhiên, trong một số trường hợp, nhà mạng đã từ chối những yêu cầu mà họ cho là “đòi hỏi đáng ngờ về mặt pháp lý hoặc phi lý.”

Trong số chín nhà mạng từng phải đáp ứng yêu cầu từ phía nhà chức trách, người ta thấy có tên của Verizon, Sprint, T-Mobile và AT&T. Trong đó, Sprint là nhà mạng phải nhận lượng yêu cầu nhiều nhất trong năm 2011, với mức trung bình tới 1.500 đòi hỏi dữ liệu mỗi ngày.

Theo Vietnam+