Đây là một tính năng mới được xây dựng, mặc dù được biết đến trong các tên gọi khác nhau, chắc chắn đây là một tính năng hữu ích, nó sẽ hiển thị trang web của bạn truy cập gần đây nhất trong một tab, vì vậy bạn có thể truy cập chỉ với một cú nhấp chuột.

Phần mở rộng Speed Dial đã có để thực hiện tính năng này trong trình duyệt Firefox, nhưng theo bài báo mới nhất trên wiki.mozilla.org, tính năng này được dự định có thể có trong phiên bản đơn giản nhất của một trang tab mới.

Và đây là một số yêu cầu cho trang Tab mới:

    Hiển thị một mạng lưới bắt đầu với 9-16 trang web khi mở một tab mới.
    Có thể để loại bỏ các trang web hiển thị trong danh sách.
    Có thể để sắp xếp lại danh sách.
    Sẽ có thể tự thêm một trang web mới vào danh sách.
    Mở một tab mới bằng cách sử dụng các phím tắt.
    Thay đổi màu sắc nếu chuột đang được sử dụng đang ở vị trí hiện tại.

Theo XHTT (Techtrickz)