Các nguyên thủ quốc gia khi xây dựng chính phủ điện tử cần đặt các nền tảng công nghệ tương ứng ngay từ hôm nay. Đến năm 2015, 50% các dịch vụ của cơ quan nhà nước sẽ được cung cấp từ các đám mây, trong đó có cả từ các đám mây công cộng, theo các chuyên gia Gartner.

Steve Bittinger, Giám đốc Bộ phận nghiên cứu của Gartner Australia tuyên bố tại hội nghị eGov Forum tổ chức ở Singapore rằng, để triển khai "Chính phủ 2.0", khối cơ quan nhà nước buộc phải chuyển đổi đáng kể, trong đó có cả hạ tầng CNTT của mình. Phát huy các khả năng công nghệ để triển khai chúng là việc làm cần thiết ngay từ hôm nay, ông Steve Bittinger khẳng định.

Kinh nghiệm của Singapore trong lĩnh vực xây dựng chính phủ điện tử được coi là thành công nhất thế giới. Thành công đó có thể không chỉ vì chiến lược đã được thực thi liên tục suốt hơn 20 năm. Ở đây, ý nghĩa đáng kể phải kể đến là khả năng của chính quyền địa phương đáp ứng một cách đủ mềm dẻo các đòi hỏi của công dân mà chính phủ nước này có cảm nhận những đòi hỏi đó một cách sâu sắc, rõ rệt cũng như khả năng của thị trường CNTT khu vực đang trải qua giai đoạn phát triển rất nhanh và có những thay đổi đáng kể.

Giám đốc Gartner Australia Steve Bittinger cho rằng đến năm 2015, 50% các dịch vụ nhà nước được cung cấp từ các đám mây.


Giai đoạn mới của chương trình xây dựng chính phủ điện tử ở Singapore trong 5 năm tới đã tính tới 5 khuynh hướng then chốt do các chuyên gia của Gartner xác định. Trong đó, cách tiếp cận dịch vụ đến CNTT và sự phổ biến của điện toán đám mây, xã hội hoá đảm bảo công khai dữ liệu, tập trung đến CNTT tiêu dùng và lấy nhân viên làm trung tâm.

Việc chuyển sang điện toán đám mây cho phép đến năm 2014 cắt giảm chi phí đầu tư xây dựng hạ tầng CNTT đến 20%, theo Gartner. Tuy nhiên, trong bối cảnh của điện toán đám mây, các chính phủ có thể không chỉ đóng vai trò người dùng mà còn đóng vai nhà cung cấp hoặc là cả hai vai trò này.

Việc triển khai khía cạnh xã hội trên con đường tiến tới "Chính phủ 2.0" đang được hiểu như là tích cực thu hút nhiều hơn các nguồn lực xã hội của các đại diện cơ quan nhà nước khác nhau, phát triển các mạng của riêng cơ quan nhà nước cho các viên chức, cung cấp các công cụ chuyên nghiệp cũng như công cụ "thửa" riêng nhằm đảm bảo tính hiệu quả của tương tác bên trong và các mối liên kết với bên ngoài - với người dùng cuối các dịch vụ công.

Một khía cạnh quan trọng khác trong khuôn khổ đảm bảo tính hiệu quả này là tính công khai của dữ liệu nguồn. Dữ liệu nguồn phải được cho phép cùng sử dụng. Tương tự, vai trò của nguồn lực đám đông trong ứng dụng vào các chương trình chính phủ điện tử sẽ được nâng cao. Tức là tự thân các công dân sẽ được tham gia ngày càng tích cực hơn vào chính phủ điện tử.

Theo PC World VN