Khi click chuột vào dấu mũi tên bên cạnh hộp thư đến (Inbox), bạn sẽ thấy các kiểu sắp xếp (styles) hiện ra thành các thẻ (tab). Bạn có thể dùng phím di chuyển lên/ xuống các thẻ để lựa chọn kiểu sắp xếp mình mong muốn. Tuy nhiên, Google cho biết các thẻ này chỉ xuất hiện trong khoảng một tuần để tiện cho người dùng lựa chọn kiểu mình yêu thích. Sau đó người dùng sẽ phải tùy chỉnh ở phần thiết đặt (settings) của Gmail.

 


Theo Google, sẽ có các kiểu hộp thư đến sau đây:

Classic (Kiểu cổ điển): Đây là kiểu hộp thư đến mặc định mà nhiều người vẫn sử dụng. Trong hộp thư đến kiểu cổ điển, các thư được sắp xếp theo trình tự thời gian với thư mới nhất ở trên đầu.

Priority Inbox (Hộp thư đến ưu tiên): Các thư quan trọng và thư chưa đọc xuất hiện trên đầu hộp thư đến, sau đó đến thư được đánh dấu. Mỗi phần nhỏ có thể được tùy chỉnh thêm, vì vậy bạn có thể tạo ra kiểu hộp thư đến của riêng mình.

Important first (Thư quan trọng đầu tiên): Trong kiểu sắp xếp này, các thư quan trọng nằm ở đầu trang (cả thư đã đọc và thư chưa đọc). Các thư còn lại nằm ở mục riêng ở cuối hộp thư đến. Google đã thêm tính năng đánh dấu các thư quan trọng bằng mũi tên trước đây không lâu. Kiểu hộp thư đến này tách các thư có gắn mũi tên và các thư không có mũi tên.

Unread first (Thư chưa đọc đầu tiên): Các thư chưa đọc ở trên đầu. Các thư còn lại ở bên dưới.

Starred first (Thư gắn sao đầu tiên): Các thư đánh dấu sao ở trên đầu. Các thư còn lại ở dưới.

Tính năng mới của Gmail sẽ sớm xuất hiện dù Google chưa công bố chính xác thời điểm.

Theo ICTNews (Techland)