Trang web endangeredlanguages.com được thiết kế nhằm góp phần tăng cường hoạt động trao đổi các tài liệu gốc kỹ thuật số bằng ngôn ngữ của những nhóm người thiểu số, từ Navajo ở Mỹ, Aragonese ở Tây Ban Nha, Koro ở Ấn Độ đến Burunge ở Tanzania.

Ông Miguel Alba, giám đốc tiếp thị của Google tại Mexico nêu rõ: “Đây là nền tảng trực tuyến mở, theo đó bất cứ người nào cũng có thể nhận và chia sẻ những tài liệu bằng các thứ tiếng đang có nguy cơ biến mất. Ngày nay có khoảng 7.000 ngôn ngữ được nói trên thế giới nhưng một nửa trong số đó được cho là sẽ không còn tồn tại cho đến cuối thế kỷ này.”

"Gã khổng lồ tìm kiếm" và quảng cáo trực tuyến hy vọng những ngôn ngữ nói trên sẽ được tiếp thêm sức sống khi người dùng chia sẻ các văn bản, video, các file hình và tiếng trên nền tảng mới này.

Theo nhà nhân chủng học Francisco Barriga, các ngôn ngữ có nguy cơ biến mất thường bị người sử dụng từ bỏ bởi chúng không được coi là tích cực và thay vào đó, người nói lựa chọn các ngôn ngữ khác được cho là có lợi thế hơn về mặt kinh tế và xã hội.

Tuy nhiên, nếu người dùng nhận thấy ngôn ngữ của họ được phản ánh tích cực trên các phương tiện truyền thông toàn cầu thì họ có thể sẽ có cách nhìn nghiêm túc hơn.

Theo Vietnam+