Cụ thể, chính sách cho các nhà phát triển sẽ được sửa đổi để làm sạch Google Play và giúp người dùng định hướng ứng dụng được dễ dàng hơn. Google cũng liệt kê ra những thể loại ứng dụng sẽ không được chấp nhận trên nền tảng này. Ví dụ, các ứng dụng tiết lộ thông tin cá nhân của người dùng mà không được sự cho phép sẽ bị cấm trên Google Play.

Google cũng không cho phép việc sử dụng tên hoặc biểu tượng tương tự như của các ứng dụng đã có. Việc làm này rõ ràng là để hạn chế các hoạt động vi phạm bản quyền.

Để ngăn chặn nội dung rác, chính sách mới cũng không khuyến khích đăng tải các nội dung lặp đi lặp lại, và phần mô tả của ứng dụng không nên chưa quá nhiều từ khóa để đánh lừa công cụ tìm kiếm của trang.

Google cho biết hãng đang làm cho Google Play trở thành một cộng đồng tốt cho các nhà phát triển và người dùng. Điều này yêu cầu hãng phải nâng cấp các chính sách của mình khi vận hành các tính năng mới, ví dụ như hóa đơn thuê bao cũng như các hành động tiêu cực, như tên ứng dụng mang tính lừa đảo và các thông báo rác.

Việc vi phạm bất kì điều khoản nào có thể khiến nhà phát triển và ứng dụng của họ bị loại khỏi Google Play.

Theo TTCN