Danh mục bao gồm các giải pháp HP CloudSystem Quick Start Kit và HP CloudSystem Solutions, cho phép bộ phận CNTT nhanh chóng nắm được mô hình cung cấp, giảm thiểu phức tạp và rủi ro cho môi trường CNTT.

Cụ thể, HP CloudSystem Quick Start Kit cung cấp một đường dẫn đơn giản nhằm tạo ra cơ sở hạ tầng ĐTĐM phù hợp, được cấu hình sẵn đáp ứng từng nhu cầu kinh doanh cụ thể, từ đó giúp khách hàng có thể cung cấp cơ sở hạ tầng ứng dụng cho môi trường vật lý và ảo hóa chỉ trong vài phút.

Bên cạnh đó, các giải pháp HP CloudSystem mới kết hợp với những ứng dụng đầu ngành như phần mềm quản lý hệ thống ĐTĐM (HP CloudSystem Matrix), phần mềm sơ đồ ĐTĐM (HP Cloud Maps)… sẽ cung cấp cách thức nhanh nhất đến ĐTĐM cho các ứng dụng trên Hạ tầng cơ sở hội tụ của HP.

Cũng theo đại diện HP, danh mục ĐTĐM hội tụ mới của hãng giúp mở rộng các đám mây tư nhân, công cộng, thuê ngoài quản lý cũng như mô hình CNTT truyền thống; cho phép hỗ trợ hiệu quả cho các ngành tự động hóa, dịch vụ tài chính, năng lượng, gia công, sản xuất…

Theo ICTNews