Cụ thể, nền tảng HP Application Lifecycle Management (ALM) 11.5 cung cấp các báo cáo được cấu hình sẵn cho phép liên tục đưa ra thông tin về qui trình ứng dụng.

Đồng thời nền tảng còn được tích hợp với phần mềm HP Enterprise Collaboration cho phép thực hiện các cuộc hội thoại, truyền thông xã hội theo ngữ cảnh giúp các tổ chức có thể đưa ra quyết định nhanh, chính xác hơn nhờ sự hợp tác chặt chẽ giữa các nhóm cung cấp ứng dụng.

Cùng đó, phần mềm Trung tâm Hiệu suất HP (Performance Center - PC) 11.5 mới còn cho phép các nhóm hoạt động và thử nghiệm chia sẻ hiệu suất dữ liệu trong thời gian thực để sử dụng trong các kịch bản thử nghiệm hiệu suất ứng dụng.

Ngoài ra, khách hàng còn có thể xác định sự đình trệ hiệu suất tiềm năng bằng cách nhập dữ liệu giám sát sản xuất từ phần mềm HP Business Service Management và các công cụ của bên thứ ba.

Nhân dịp này HP còn giới thiệu giải pháp HP Lab Management Automation cho HP ALM 11.5 và HP PC 11.5 giúp thúc đẩy việc triển khai các ứng dụng chất lượng cao bằng cách tự động thử nghiệm môi trường cấu hình phù hợp với kịch bản thực tế như đối với đám mây cá nhân và đám mây lai…

Theo ICTNews