intendiX là sản phẩm sử dụng công nghệ Brain-Computer Interface (BCI) giúp tạo sự liên thông giữa suy nghĩ của con người với máy tính một cách trực tiếp. Dự án chế tạo intendiX đã được bắt đầu từ 20 năm trước và mục đích chính là để hỗ trợ những người thiểu năng về cử động.


Giải pháp mà intendiX đưa ra rất đơn giản, sau khi đeo chiếc mũ “kỹ thuật cao” kia lên đầu, họ chỉ việc nhìn lên bàn phím hiện trên màn hình, khi muốn “gõ” chữ nào thì họ chỉ việc nhìn trực tiếp vào chữ ấy, các cảm biến trong chiếc mũ sẽ đo điện não đồ và tự lập trình để đưa ký tự ấy vào trong khung soạn thảo.


Thời gian làm quen giữa người và máy là 10 phút và sau khi đã hiểu nhau, bệnh nhân có thể gõ tin nhắn, viết email với tốc độ nhanh không kém người bình thường làm với hai ngón tay. Guger Technologies cho biết sẽ tiếp tục nghiên cứu để phát triển cơ chế cho phép người bệnh có thể dùng suy nghĩ để điều khiển việc sử dụng computer và từ đó, làm chủ thế giới mạng chỉ bằng việc mở mắt và… nhìn.

Theo XHTT