Theo dữ liệu điều tra của các nhà khai thác mạng tại Mỹ, châu Âu và châu Á, mặc dù số lượng người dùng iPhone chỉ chiếm hơn 20% tổng số người dùng của các nhà khai thác mạng này nhưng lưu lượng dữ liệu 3G/HSPA tiêu thụ chiếm 45% tổng lưu lượng.

Trong khi đó, số lượng người dùng thiết bị của Android chỉ chiếm 15% tổng số người dùng và lưu lượng dữ liệu 3G tiêu thụ chiếm 30% tổng lưu lượng.

Lượng tiêu thụ dữ liệu trung bình của mỗi người dùng iPhone và Android hơn kém nhau không nhiều, khoảng 350MB. Đối với người dùng Android, lượng tiêu thụ dữ liệu lớn nhất mỗi tháng là 1400MB, thấp nhất là 50MB. Với iPhone, cao nhất là 1200MB và thấp nhất không quá 200MB.

Báo cáo cho biết nếu năm nay Apple không tung ra LTE phiên bản iPhone thì khoảng cách tiêu thụ về lưu lượng 3G của các thiết bị Android và iOS sẽ ngày càng lớn. Nếu iPhone hỗ trợ lâu dài mạng 3G thì có thể coi là một thảm họa đối với ngành công nghiệp không dây, đặc biệt là tại khu vực Bắc Mỹ.

Lý do là các nhà khai thác mạng phải tiếp tục đầu tư vào mạng 3G để đáp ứng nhu cầu lưu lượng dữ liệu ngày càng tăng của iPhone. Điều này sẽ ảnh hưởng đến phạm vi hỗ trợ của mạng LTE 4G.

Theo Vietnam+