Kỳ họp này để chuẩn bị nội dung các văn kiện trình Hội nghị Bộ trưởng Viễn thông và Công nghệ thông tin trong khuôn khổ APEC lần thứ 9 (APEC TELMIN9), dự kiến tổ chức tại thành phố Saint Petersburg, Liên bang Nga từ 6-8/8/2012.

Phát biểu tại phiên khai mạc, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam Nguyễn Thành Hưng chỉ ra những khó khăn, thách thức mà ngành viễn thông và công nghệ thông tin phải vượt qua thời gian tới như vấn đề đảm bảo một môi trường mạng máy tính an toàn và tin cậy, xây dựng hành lang pháp lý đồng bộ và tạo thuận lợi cho quá trình hội nhập kinh tế, nâng cao năng lực và cơ cấu tổ chức bộ máy...

Hội nghị tập trung vào đánh giá những khoảng cách và thách thức liên quan đến kỹ thuật, công nghệ và năng lực giữa các nền kinh tế, đồng thời xác định được những thách thức và giải pháp mang tính đồng bộ, phù hợp với điều kiện mỗi quốc gia.

Trong khuôn khổ hội nghị, nhiều sự kiện được tổ chức thông qua các hội thảo chuyên đề về viễn thông và công nghệ thông tin, về an ninh mạng máy tính, viễn thông khẩn cấp, chính sách cạnh tranh trong lĩnh vực viễn thông và công nghệ thông tin cho người khuyết tật...

Đồng thời, tại Hội nghị các nền kinh tế cũng sẽ cập nhật các chính sách và tình hình phát triển lĩnh vực viễn thông và công nghệ thông tin của các nền kinh tế khác.

Bên cạnh những hoạt động chia sẻ thông tin, kinh nghiệm liên quan đến lĩnh vực viễn thông và công nghệ thông tin, Hội nghị còn tiến hành xem xét, đánh giá các hoạt động của PAEC TEL thông qua các dự án, sáng kiến mới đã, đang và sẽ được triển khai thông qua các nhóm chuyên trách.

Nhóm công tác về viễn thông và công nghệ thông tin (APEC TEL) có nhiệm vụ tổng hợp, trao đổi và hỗ trợ các chính sách liên quan đến lĩnh vực viễn thông và công nghệ thông tin.

APEC TEL có 3 nhóm chuyên trách; Nhóm chuyên trách về tự do hóa/hội nhập (LSG), Nhóm chuyên trách về an ninh và thịnh vượng (SPSG) và Nhóm chuyên trách về phát triển (DSG).

Bên cạnh Nhóm DSG, Nhóm đặc trách về công nhận lẫn nhau (MRA TF) có nhiệm vụ hỗ trợ triển khai các thỏa thuận song phương về vấn đề công nhận lẫn nhau liên quan đến tiêu chuẩn phòng đo và yêu cầu kỹ thuật đối với thiết bị viễn thông.

Hội nghị sẽ kết thúc vào ngày 11/4/2012.

Theo Vietnam+