- Trước tiên bạn cần tham khảo DNSSEC là gì tại: DNSSEC LÀ GÌ?

- Để kiểm tra xem tên miền đã kích hoạt DNSSEC hay chưa, bạn có thể truy cập vào 2 trang web kiểm tra DNSSEC:

 

   1. Ví dụ tên miền có kích hoạt DNSSEC sẽ có kết quả như bên dưới:


   2. Ví dụ đối với tên miền CHƯA cấu hình DNSSEC:

   3. Ví dụ đối với tên miền cấu hình DNSSEC sai:

----------------------
Liên hệ P.A Việt Nam để được tư vấn miễn phí:

  •   HCM: 028-6256 3737 || Hà Nội: 024-7307 3737
  •   Hotline: 1900 9477