Trong lúc đó, doanh thu từ dữ liệu di động toàn cầu sẽ tăng từ 325,8 tỷ USD lên 627,5 tỷ USD vào năm 2016, tức tăng gấp 2 - theo nghiên cứu của Informa Telecoms and Media, công ty khai thác dữ liệu doanh nghiệp thông minh.

Tuy nhiên, theo nghiên cứu, dù chiếc bánh doanh thu sẽ lớn lên, nhưng phần bánh của mỗi nhà khai thác di động sẽ giảm. Nếu không tính dữ liệu và tin nhắn SMS/MMS, tỷ lệ phần trăm số tiền người dùng phải trả cho tất cả các dịch vụ dữ liệu khác của các nhà khai thác di động sẽ giảm từ 56% xuống 41% vào năm 2016.

Nghiên cứu cũng cho rằng, so với năm 2011, người dùng điện thoại di động vào năm 2016 sẽ tiêu tốn thời gian nhiều hơn trung bình khoảng 6,5 lần thời gian cho video, 8 lần cho âm nhạc và mạng xã hội, và 10 lần cho game.

Sự bùng nổ về lưu lượng đối với hầu hết các các dịch vụ dữ liệu trên thiết bị di động trong 5 năm tới phần lớn được thúc đẩy bởi sự phổ biến của điện thoại thông minh và mức tăng trưởng 23% số lượng người dùng thiết bị di động. Vào năm 2016, hầu hết người dùng di động sẽ duyệt số trang web nhiều gấp 6 lần và tải về qua các ứng dụng một lượng dữ liệu nhiều gấp 14 lần so với năm 2011.

Theo thứ tự, 3 yếu tố ngốn dữ liệu nhiều nhất trên điện thoại di động trong 5 năm tới là các ứng dụng, xem phim trực tuyến và duyệt web.

Lượng tin nhắn SMS/MMS tiếp tục gia tăng, tuy nhiên, tốc độ của chúng chậm hơn so với hầu hết các dịch vụ dữ liệu trên thiết bị di động khác. Người dùng di động gửi trung bình 118 tin nhắn SMS và 2 tin nhắn dạng MMS trong một tháng vào năm 2011, so với dự đoán khoảng 146 SMS và 4 SMS vào năm 2016.

Bên cạnh đó, việc sử dụng các dịch vụ tin nhắn qua Internet, gồm tin nhắn tức thời và email sẽ tăng trưởng cao hơn. Trung bình hàng tháng trên toàn cầu có 31 tin nhắn tức thời qua di động được gửi vào năm 2011, so với 118 tin nhắn dự báo vào năm 2016.

Theo PCWorld