Theo bài đăng trên trang blog của Windows 8 ngày hôm qua, Microsoft cho biết sẽ xóa tên Windows Live Essentials khỏi toàn bộ các chương trình add-on như Messenger, Photo Gallery, Movie Maker, Writer, Live Mesh và Family Safety. Những dịch vụ Windows Live còn lại nhưng không thuộc họ Live Essentials (chẳng hạn như Hotmail và SkyDrive) cũng sẽ được đặt tên mới gọn hơn, đơn giản hơn.

Theo sơ đồ tên gọi mới, một loạt các dịch vụ Windows Live sẽ được gọi là “ứng dụng” ở Windows 8. Điều này đặt ra một câu hỏi lớn: Chuyện gì sẽ xảy ra với những người dùng Windows hiện tại, tức là đang dùng bản Vista và Windows 7? Các dịch vụ Windows Live mà họ đang dùng đều không ở dạng “ứng dụng” giống như với Windows 8, liệu họ có tiếp tục nhận được sự hỗ trợ hay không? Nếu có thì sẽ với phương thức như thế nào, khi nào và liệu họ có được cập nhật các tính năng, chức năng mới?

Các quan chức của Microsoft từ chối bình luận về kế hoạch này, cũng như về khả năng Microsoft sẽ xóa sổ thế hệ dịch vụ Windows Live hiện hành. Tuy nhiên, một lần nữa sự việc lại phản ánh những rắc rối của Microsoft trong công cuộc làm thương hiệu.

Theo Vietnamnet