“Army Software Marketplace” hiện có vài chục ứng dụng phù hợp cho các thiết bị như smartphone hay máy tính bảng. Các ứng dụng này có nội dung liên quan đến quá trình huấn luyện quân sự. Trong tương lai, kho ứng dụng này sẽ được bổ sung các ứng dụng phục vụ các mục đích khác.

Susan Lawrence, một thiếu tướng trong quân đội Mỹ cho biết: “Kho ứng dụng này được thành lập như một phần trong nỗ lực của quân đội Mỹ để giảm thời gian phân phối các ứng dụng cho toàn bộ lực lượng trong quân đội.”

Tất cả các binh sỹ trong quân đội Mỹ có thể nhìn vào danh sách các ứng dụng và lựa chọn ứng dụng phù hợp để tải về. Cũng có một số ứng dụng trợ giúp cho các binh sỹ xác định vị trí các nước và các hướng dẫn tập huấn quân sự.

Quân đội Mỹ đã khuyến khích các binh sỹ sử dụng các thiết bị di động phục vụ công việc cũng như chỉnh sửa các thiết bị này để bảo đảm an toàn hơn khi sử dụng.

Theo Vietnam+