Theo TechAmerica Foundation, ba trong số bốn lĩnh vực công nghệ cao là dịch vụ phần mềm, dịch vụ công nghệ và kỹ thuật đã có tăng trưởng việc làm, với số lượng tăng lần lượt là 50.800, 49.900 và 9.200 việc làm. Riêng lĩnh vực còn lại là sản xuất công nghệ và dịch vụ thông tin đã suy giảm 10.700 việc làm.

Như vậy, tính tổng thể khoảng 99.300 việc làm mới trong khoảng thời gian từ tháng Một đến tháng Sáu đã giúp số lượng việc làm trong lĩnh vực công nghệ tại Mỹ đạt mức tăng trưởng 1,7%, lên thành 5,99 triệu việc làm.

Tuy nhiên, mức tăng trưởng này vẫn thấp hơn so với cùng kỳ năm 2011, khi con số việc làm tăng thêm là 118.900, tương đương mức tăng 2,1%.

Theo Vietnam+