Business Insider tổng hợp lại những tên miền được mua với giá cao nhất năm nay:Social.com được bán ngày 7/7 với giá 2,6 triệu USD (hơn 52 tỷ đồng).DomainName.com được trả giá 1 triệu USD (hơn 20 tỷ đồng) vào 18/5.Aktien.com tuy là một từ tiếng Đức (có nghĩa là Stocks - cổ phần) nhưng vẫn có giá lên tới 725.000 USD (gần 15 tỷ đồng).VU.com được mua ngày 16/11 với giá 700.000 USD (hơn 14 tỷ đồng).RunningShoes.com cũng có giá 700.000 USD từ 27/4.Tên miền Answer.com được bán giá 550.000 USD (hơn 11 tỷ đồng) ngày 30/11.11.com có giá 525.000 USD (10,5 tỷ đồng) từ ngày 26/10.Puzzle.com giá 500.000 USD (10 tỷ đồng) từ 11/5.


GameForGirls.com cũng có giá 500.000 USD vào ngày 23/2.Gay.xxx được mua với giá lên tới 500.000 USD vào ngày 12/10.

Theo VnE