Theo thuật ngữ trong ngành, Larry gọi dịch vụ mới này của mình là "infrastructure as a service" hoặc "hardware as a service". Oracle có thể cung cấp nhiều gói dịch vụ khác nhau từng đối tượng khách hàng riêng biệt. Có thể kể đến như:

Software-as-a-service (Doanh nghiệp trả một mức phí hàng tháng để sử dụng ứng dụng qua internet). Platform-as-a-service (Doanh nghiệp trả tiền để các nhà cung cấp thứ 3 host ứng dụng của họ, thường là những ứng dụng tự tạo theo nhu cầu của mỗi doanh nghiệp) và cuối cùng là Infrastructure-as-a-service(IaaS) (doanh nghiệp thuê tất cả phần cứng , tự mình set-up, và có thể host bất kỳ ứng dụng gì mà mình muốn).

Oracle cung cấp 2 phiên bản của IaaS. Một là “Public Cloud” tương tự như những gì mà Amazon, Rackspace, HP hiện đang cung cấp. Phiên bản thứ 2 là “Private Cloud”. Dịch vụ này cung cấp cơ sở hạ tầng phục vụ hoạt động riêng cho một doanh nghiệp nào đó, trong khi Oracle vẫn nắm quyền sở hữu phần cứng và có trách nhiệm vận hàng hoạt động của bộ máy.

Larry nói:“Chúng tôi vẫn sở hữu, chúng tôi vẫn nâng cấp và vận hành. Bạn chỉ phải trả cho những gì bạn sử dụng”.

Trên thực tế, Oracle không phải là công ty duy nhất cung cấp dịch vụ Private Cloud trên thị trường hiện nay. Trước đó còn có HP, IBM, EMC và một số tay chơi lớn khác đã và đang cung cấp dịch vụ tương tự này.

Theo Oracle, lợi thế của hãng là không sử dụng phần mềm và phần cứng giống như ở dịch vụ Problic Cloud - Giải pháp mà các hãng khác đang làm hiện nay. Oracle dùng các loại máy chủ Exalogic và Exadata đề dành riêng cho các khách hàng sử dụng dịch vụ Private Cloud. Những phần cứng này sẽ được xây dựng đặc biệt để tương thích tốt hơn với phần mềm và cơ sở dữ liệu của Oracle.

Theo Genk