Hội thảo là cơ hội để trao đổi, kết nối, thúc đẩy việc ứng dụng IPv6 trên mạng lưới và dịch vụ Internet Việt Nam với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực, trong đó có P.A Việt Nam.

Hội thảo Ngày IPv6 Việt Nam 2019 cập nhật về xu thế, kết quả chuyển đổi IPv6 tại Việt Nam và trên thế giới; chia sẻ kinh nghiệm triển khai, ứng dụng IPv6 trên các lĩnh vực và nhấn mạnh những hoạt động cần tập trung đến đối với từng nhóm tổ chức. Cụ thể,  đối với Nhà nước sẽ tập trung cho mạng lưới, các dịch vụ công; với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ nội dung số sẽ tập trung vào báo chí, mạng xã  hội, trang tin điện tử, dịch vụ cloud,…

Cũng trong khuôn khổ Hội thảo, P.A Việt Nam cùng với các cơ quan, doanh nghiệp đã sẵn sàng với IPv6 sẽ khai trương cung cấp sản phẩm, dịch vụ trên nền tảng Ipv6 tại Việt Nam, đánh dấu một bước phát triển mới với sự hoạt động trên internet ổn định và an toàn.

Đây cùng là một cơ hội để P.A Việt Nam có dịp được trao đổi, học hỏi và hoàn thiện mình, từ đó mang tới những giá trị thiết thực cho mỗi khách hàng.

Một vài hình ảnh: