Trên cơ sở đề nghị nâng cao chất lượng sử dụng tên miền ".VN" với nhiều lựa chọn tiện ích của Nhà đăng ký, P.A Việt Nam đã triển khai dịch vụ "Locking domain" cho khách hàng đăng ký, sử dụng tên miền ".VN". Nhằm tăng cường, đảm bảo an toàn an ninh, xác thực thông tin và sự hoạt động tin cậy, ổn định của tên miền ".VN" trên môi trường mạng, nâng cao vị thế cạnh tranh với tên miền quốc tế, Trung tâm Internet Việt Nam - VNNIC đã phối hợp nghiệp vụ với P.A Việt Nam triển khai dịch vụ "Locking domain" cho khách hàng đăng ký, sử dụng tên miền ".VN" qua P.A Việt Nam kể từ ngày 15/02/2017.

"Locking Domain" là dịch vụ khóa tên miền Việt Nam ".VN " ở cấp độ Registry (đơn vị quản lý tên miền Quốc Gia ) để bảo vệ tên miền an toàn, tránh hiện tượng bị tấn công, đánh cắp chuyển sang nhà đăng ký khác ( Registrar ) hoặc can thiệp thay đổi thông số của tên miền Việt Nam như DNS.

Theo đó, các tên miền sau khi khóa sẽ được bảo vệ tuyệt đối, vì tên miền đã được Trung Tâm Internet Việt Nam dưới sự quản lý của Bộ Thông Tin Truyền Thông (VNNIC) công nhận.

Sử dụng dịch vụ này, tên miền sẽ được “khóa” gắn với sự khẳng định chủ sở hữu nào đó bằng văn bản xác nhận do P.A Việt Nam thực hiện. Tên miền quốc gia Việt Nam ".VN" đang sử dụng dịch vụ "Locking Domain"  được nhận diện qua các "cờ trạng thái" serverUpdateProhibited, serverTransferProhibited, serverDeleteProhibited khi khách hàng tra cứu thông tin qua hệ thống tra cứu thông tin tên miền ".VN" được cung cấp bởi VNNIC tại địa chỉ Whois.vn hoặc hệ thống Whois VN của P.A Việt Nam.

Khi đó, dù đối tượng xấu có password của email chủ thể hoặc password của tài khoản quản trị tên miền thì cũng không thể thay đổi thông số của tên miền và thậm chí cũng không thể chuyển tên miền sang nơi khác để đánh cắp hay thực hiện ý đồ xấu.

Như vậy với dịch vụ "Locking Domain"  đồng nghĩa với việc thông qua nhà đăng ký tên miền việt nam P.A Việt Nam, khách hàng đã được chứng thực tên miền là “chính chủ” mà không ai có quyền xâm phạm đến tên miền của mình.

Các khách hàng đang sử dụng tên miền ".VN" khi có nhu cầu sử dụng dịch vụ "Locking Domain"  vui lòng liên hệ trực tiếp tới Nhà đăng ký P.A Việt Nam hoặc tìm hiểu về dịch vụ  "Locking Domain" của P.A Việt Nam thông qua webstie https://www.registrylock.vn.

 

Theo VNNIC