Sự kiện lần này P.A Việt Nam đã tham gia cùng với hơn 90 doanh nghiệp cùng 3000 bạn sinh viên các ngành năng động, sáng tạo và trình độ chuyên môn cao .

Bên cạnh việc trực tiếp phỏng vấn, P.A Việt Nam cũng chia sẻ thêm thông tin thị trường làm việc đồng thời còn nhận thêm các hồ sơ của các ứng viên thực tập tiềm năng …

Đây là cơ hội giúp các bạn tìm hiểu thông tin thị trường lao động, tiếp cận với nhiều cơ hội việc làm lâu dài, tăng kỹ năng tìm việc làm .
Một vài hình ảnh tại ngày hội :