Hình thức mời đăng kí giống cách mà Google đã sử dụng với Google+ trong giai đoạn thử nghiệm. Theo Pinterest, việc giới hạn người dùng như trước đây là để tránh cho các máy chủ khỏi bị quá tải.

Hiện tại, Pinterest đã có thể xử lí bất kì lượng truy cập nào vào máy chủ. Bên cạnh việc sử dụng tài khoản Facebook và Twitter để đăng nhập, người dùng cũng có thể sử dụng địa chỉ e-mail.

Mặc dù công ty vẫn chưa công bố số liệu người dùng, một báo cáo từ tháng Tư cho thấy trang web đã có 4 triệu người truy cập hàng ngày vào thời điểm đầu năm nay.

Theo TTCN