Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son trao quyết định thành lập Cục Viễn thông cho Cục trưởng Phạm Hồng Hải.

Ngày 15/8/2011, Bộ TT&TT đã công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Cục Viễn thông. Phát biểu tại buổi lễ công bố thành lập Cục Viễn thông, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son cho rằng một trong những nhiệm vụ của Cục Viễn thông là đẩy mạnh công tác quản lý viễn thông, tạo điều kiện để các doanh nghiệp tham gia vào mạng lưới viễn thông, cáp quang hóa đến mọi miền đất nước, phát triển mạng viễn thông băng rộng và cố định, cung cấp dịch vụ tiên tiến với chất lượng cao, giá thành hạ. Bên cạnh đó, Cục còn có nhiệm vụ tăng cường công tác thực thi pháp luật, đẩy mạnh cải cách hành chính trong quản lý viễn thông nhằm xác lập môi trường kinh doanh viễn thông theo pháp luật, giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, làm chủ thị trường viễn thông trong nước và vươn ra quốc tế. "Cục Viễn thông sẽ phải tham mưu cho lãnh đạo Bộ để tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách, chiến lược, quy hoạch... phù hợp với quy định quốc tế, thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh giữa các doanh nghiệp viễn thông trên cơ sở những nguyên tắc của nền kinh tế thị trường và phát triển bền vững", Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son nói.

Cục Viễn thông được hình thành trên cơ sở hợp nhất chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và nhân sự của Vụ Viễn thông và Cục Quản lý chất lượng Công nghệ thông tin và Truyền thông với mục tiêu tăng cường năng lực thực thi quản lý nhà nước về viễn thông theo nguyên tắc “Nhanh chóng, Nghiêm minh, Công bằng, Linh hoạt”. Cục Viễn thông được giao thực hiện 19 nhiệm vụ chính, trong đó có xây dựng và trình dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, chiến lược về viễn thông; cấp phép viễn thông; quản lý tài nguyên viễn thông; tổ chức xây dựng, quản lý hệ thống đo kiểm chuyên ngành viễn thông phục vụ công tác quản lý viễn thông; quản lý cơ sở hạ tầng viễn thông.

Ông Phạm Hồng Hải, Cục trưởng Cục Viễn thông cho biết, Cục Viễn thông ra đời thể hiện quan điểm thống nhất quản lý chất lượng mạng và dịch vụ viễn thông từ khâu cấp phép khi thẩm định phương án bảo đảm chất lượng mạng và dịch vụ viễn thông tới hoạt động quản lý hậu kiểm, bao gồm việc kiểm tra, giám sát xử lý các hành vi phạm trong quá trình triển khai cung cấp dịch vụ cho người sử dụng.

"Do cạnh tranh, các doanh nghiệp thống lĩnh thị trường thường đưa ra các giải pháp kinh tế để bù chéo và phá giá thông qua khuyến mại, giảm giá cước quá mức nhằm triệt tiêu các doanh nghiệp nhỏ, từ đó dẫn đến độc quyền trở lại. Nhìn chung các giải pháp này tác động ngay đến thị trường với số lượng không nhỏ các khách hàng chuyển từ mạng của doanh nghiệp này sang mạng của doanh nghiệp khác chỉ trong vài ngày. Việc hình thành Cục Viễn thông với bộ máy đủ để giám sát sự biến động không bình thường của thị trường do ảnh hưởng của cạnh tranh không lành mạnh, kịp thời có biện pháp điều tiết thị trường, hướng tới mục tiêu lâu dài là duy trì sự phát triển bền vững của thị trường viễn thông", ông Phạm Hồng Hải nói.

Cục Viễn thông cho biết, hiện Việt Nam đã có 13 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ có hạ tầng mạng và gần 100 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ không có hạ tầng mạng. Số lượng 3 triệu người truy cập Internet trong năm 2002, tới cuối 2010, tổng số người sử dụng Internet quy đổi đạt 31,11 triệu người; thuê bao di động tăng gần 60 lần so với năm 2002, từ hơn 2 triệu thuê lên 112,691 triệu thuê bao. Hiện giá cước các dịch vụ viễn thông giảm mạnh, mạng lưới viễn thông phát triển rộng khắp trên toàn quốc, cung cấp dịch vụ tới các vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

Theo ICTnews