Giai đoạn hiện nay, quan điểm một giải pháp toàn diện dành cho doanh nghiệp không chỉ là một hạ tầng CNTT bền vững, giải pháp đó phải bao gồm cả sự linh hoạt, dễ sử dụng nhưng uyển chuyển, tạo ra một môi trường làm việc cộng tác cho người dùng.

Giải pháp này cũng phải hội tụ đầy đủ các quy trình sản xuất kinh doanh và tối ưu hóa được tài nguyên doanh nghiệp, hỗ trợ được các cấp lãnh đạo và quản lý điều hành được thông suốt, đưa ra các quyết định sắc sảo, sáng suốt đầy tính cạnh tranh trong môi trường hiện đại, trước các đòi hỏi ngày càng khắt khe của thị trường. Và lời giải khả dụng ở đây chính là bộ giải pháp toàn diện của Microsoft dành cho doanh nghiệp.

Theo bà Rosalind Quek, Giám đốc khối Doanh nghiệp SMB, Microsoft Việt Nam, các bộ giải pháp toàn diện của Microsoft được giới thiệu bao gồm các giải pháp về tối ưu hóa cơ sở hạ tầng CNTT, Bộ giải pháp ảo hóa, An toàn an ninh mạng cho doanh nghiệp, bộ giải pháp về Truyền thông hợp nhất, các giải pháp về ERP và CRM thuộc bộ giải pháp Microsoft Dynamics.

Các giải pháp Microsoft được giới thiệu có thể triển khai theo mô hình tại doanh nghiệp, triển khai trên đồ hình điện toán đám mây hoặc tổ hợp cả hai mô hình này... để tận dụng một cách tốt nhất cơ sở hạ tầng sẵn có của các doanh nghiệp.

Microsoft vốn là hãng công nghệ đi đầu trong việc cung cấp các giải pháp tối ưu hóa hạ tầng CNTT cốt lõi cho máy chủ, máy trạm và hạ tầng nhánh thông qua các sản phẩm như Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft System Center, Microsoft ForeFront.

Giải pháp an ninh của Microsoft được thiết kế và tích hợp xuyên suốt trong tầng phần mềm từ lớp nền tảng, ứng dụng lõi cho đến hệ thống quản trị. Mô hình tối ưu hóa hạ tầng CNTT của Microsoft giúp DN đánh giá được hiện trạng, và các bước để xây dựng một doanh nghiệp năng động với CNTT là tài sản chiến lược.

Các giải pháp về năng suất được Microsoft giới thiệu lần này bao gồm Microsoft Dynamics và Microsoft Lync. Microsoft Dynamics là bộ các giải pháp ERP và CRM cho công tác vận hành doanh nghiệp, đưa ra các dịch vụ khách hàng, và có thể kết hợp với công nghệ hiện có và tùy chỉnh theo quy mô của doanh nghiệp một cách linh động.

Đánh giá về bộ sản phẩm giải pháp này của Microsoft, ông Lữ Thành Long, Chủ tịch công ty MISA nhận xét, các giải pháp toàn diện về năng suất, và tất cả được tổ hợp trong những bộ giải pháp hoặc đơn lẻ, hoặc tổng hợp, có thể triển khai dễ dàng và đầy tính linh hoạt cả trên nền tảng doanh nghiệp, dịch vụ đám mây hoặc mô hình linh động, lai giữa đám mây và đồ hình doanh nghiệp theo các nhu cầu đa dạng nhằm tận dụng cơ sở vật chất sẵn có của các tổ chức hoặc doanh nghiệp.

Theo VnMedia