Trong khi đó, dịch vụ thư điện tử Gmail của gã khổng lồ Google chỉ đứng thứ hai với số lượng tài khoản là 74,7 triệu. Tiếp theo, dịch vụ Yahoo Mail của tập đoàn Yahoo! đứng thứ ba với số lượng 44,3 triệu người dùng.

Tuy nhiên, nếu tính về tỷ lệ tăng trưởng thì Gmail lại có thành tích ấn tượng hơn khi đã tăng trưởng 18% so với cùng kỳ năm 2011, còn tỷ lệ này của Hotmail chỉ vẻn vẹn là 1%.

Nếu tính về thời gian sử dụng của khách hàng, Yahoo Mail tự hào khi các khách hàng của họ tiêu tốn trung bình 2,1 giờ/tháng. Với Hotmail, thời gian này là 1,9 giờ/tháng, còn Gmail chỉ đạt 59,5 phút/tháng.

Theo Vietnam+