Tuy nhiên, theo số liệu của đơn vị này, tính đến cuối tháng 6, số thuê bao Internet cũng là 4,4 triệu. Như vậy, trong một tháng qua, số thuê bao Internet không tăng mà “dậm chân tại chỗ”. Điều đó có nghĩa là, phát triển thuê bao của các nhà cung cấp dịch vụ đang chững lại.

Cũng theo Tổng cục Thống kê, số thuê bao điện thoại phát triển mới trong 7 tháng năm 2012 ước đạt trên 6,45 triệu thuê bao, tăng 14,3% so với cùng kỳ năm 2011. Trong đó có 15,2 nghìn thuê bao cố định, bằng 41,6% và trên 6,43 triệu thuê bao di động, tăng 14,8%.

Số thuê bao điện thoại cả nước tính đến cuối tháng 7/2012 ước đạt 136,6 triệu thuê bao, tăng 2,1% so với cùng thời điểm năm trước, bao gồm 15,2 triệu thuê bao cố định, giảm 1,9% và 121,4 triệu thuê bao di động, tăng 2,6%.

Tổng doanh thu thuần bưu chính, viễn thông bảy tháng năm nay ước đạt 88,5 nghìn tỷ đồng, tăng 6,8% so với cùng kỳ năm 2011.

Theo VnEconomy