Khi công nghệ phụ thuộc ngày càng nhiều vào lưu trữ ảo và điện toán đám mây, .DOWNLOAD trực tuyến đã trở thành nhu cầu thiết yếu để có được dữ liệu, thông tin hoặc phần mềm bất kỳ.
Trung bình mỗi ngày, Google xử lý hơn 3,5 tỷ lượt tải ứng dụng, tài liệu, bài hát, hình ảnh,... Và nếu doanh nghiệp của bạn cung cấp dịch vụ có thể tải xuống cho người dùng Internet toàn cầu thì tên miền .DOWNLOAD là lựa chọn sáng suốt và phù hợp hơn bao giờ hết.
Khả năng dẫn đường hoàn hảo, lôi kéo mọi khách hàng tiềm năng của bạn đến đúng địa chỉ cần tìm. Chủ sở hữu tên miền cấp cao .DOWNLOAD sẽ tạo nên một địa chỉ quen thuộc cho khách hàng quan tâm đến những nội dung cần tải xuống.