NPD DisplaySearch dự báo tới năm 2016, lượng xuất xưởng máy tính bảng sẽ đạt 350 triệu đơn vị sản phẩm, từ đó đánh dầu lần đầu tiên loại thiết bị này có thể vượt qua notebook về lượng xuất sản phẩm.

Hãng nghiên cứu trên dự báo rằng, lượng xuất máy tính bảng sẽ có mức tăng trưởng hàng năm 28% trong vòng 5 năm tới, qua đó nâng tổng lượng xuất xưởng từ 121 triệu đơn vị sản phẩm trong năm 2012 lên 416 triệu vào năm 2017.

Trong khi đó, lượng xuất xưởng notebook sẽ tăng trưởng với mức từ 208 triệu của năm nay lên 393 triệu vào năm 2017.

Dưới đây là biểu đồ dự báo xuất xưởng máy tính bảng/notebook do NPD cung cấp:


Tới 2016, lượng xuất máy tính bảng vượt notebook

Theo Vietnam+