Cụ thể, dịch vụ FiberVNN (với 6 gói cước) có tốc độ truy nhập tối đa là 100Mbps/100Mbps. Trong đó, tốc độ truy nhập tối thiểu của gói cước 1 là 512Kbps/512Kbps; gói cước 2 là 640Kbps/640Kbps; gói cước 3 là 768Kbps/768Kbps; gói cước 4 là 1Mbps/1Mbps; gói cước 5 là 1,5Mbps/1,5Mbps và gói cước 6 là 2Mbps/2Mbps.

Đối với dịch vụ MegaVNN, gói MegaBasic tốc độ truy nhập tăng từ 1.536Kbps/512Kbps lên 2.560Kbps/512Kbps, gói MegaEasy tốc độ truy nhập từ 3.072Kbps/512Kbps tăng lên 4.096Kbps/512Kbps (tương ứng với gói MegaFamily hiện tại). Còn gói MegaFamily sẽ có tốc độ truy nhập lên tới 5.120Kbps/640Kbps, gói MegaMaxi sẽ tăng tốc độ truy nhập từ 6.144Kbps/640Kbps tăng lên 8.192Kbps/640Kbps. Đặc biệt, gói MegaPro sẽ có tốc độ truy nhập lên đến 10Mbps/640Kbps.

Theo chính sách nêu trên, gói cước thấp nhất của dịch vụ FiberVNN sẽ nằm trong khoảng 700.000 - 900.000 đồng (phù hợp cho đối tượng khách hàng thuộc khối giáo dục đào tạo). Ngoài ra, các khách hàng là doanh nghiệp và cơ quan Đảng, Nhà nước sử dụng dịch vụ sẽ được miễn cước 01 địa chỉ IP tĩnh. Riêng khách hàng sử dụng dịch vụ từ trước ngày 1/5/2011 sẽ được điều chỉnh nâng tốc độ truy nhập theo gói cước sử dụng.

“Tập đoàn VNPT quyết định ban hành chính sách ưu đãi giữ nguyên giá cước và tăng tốc độ truy nhập cho dịch vụ Internet cáp quang FiberVNN và dịch vụ MegaVNN như nêu trên nhằm gia tăng lợi ích cho khách hàng, góp phần phát triển hạ tầng băng thông rộng trong nước”, đại diện VNPT cho biết.

Trong 5 năm qua, mỗi năm Tập đoàn VNPT đã đầu tư khoảng 1 tỷ USD để phát triển hạ tầng mạng lưới cáp quang đồng bộ, đầu tư các node điều khiển mạng lưới hiện đại nhất. Đến nay, mạng cáp quang của VNPT đã được hoàn thiện ở các tuyến xa lộ nội tỉnh, liên tỉnh và đi quốc tế. Mạng cáp quang được triển khai tới tận cấp huyện, xã và từng điểm truy nhập. Về cơ bản, hệ thống mạng lưới của VNPT đã được chuyển sang mạng thế hệ mới VN2

Theo Vietnamnet