Dịch vụ “dữ liệu imail” nhằm giúp đỡ chiến lược marketing trực tiếp cho các doanh nghiệp thông qua bán dữ liệu tiêu dùng. Công ty cho biết dịch vụ mới sẽ đáp ứng được nhu cầu chạm tới lượng khách hàng mục tiêu phù hợp, đúng đắn, đạt được kết quả kinh tế cao nhất.

Dẫn nghiên cứu từ Mail Print, UK Mail cho biết có tới 40% khách hàng thử sử dụng dịch vụ của doanh nghiệp mới sau khi nhận được thư tiếp thị trực tiếp, và 70% làm mới quan hệ với doanh nghiệp.

Andy Barber – quản lý imail – chia sẻ khách hàng của ông chứng kiến doanh số bán hàng tăng 12% nhờ vào chiến lược tiếp thị trực tiếp và do đó sẽ phát triển dịch vụ sâu hơn, cung cấp mọi công cụ cần thiết doanh nghiệp. UK Mail đã hợp tác với công ty dữ liệu tiêu dùng Callcredit Information để tận dụng cơ sở dữ liệu của 43 triệu khách hàng tiềm năng.

Dịch vụ mới cung cấp công cụ tìm kiếm trực tuyến đơn giản để truy cập cơ sở dữ liệu, sau đó gửi dữ liệu thông qua hệ thống imail dưới hình thức thiệp hay thư tới khách hàng. UK Mail tung dịch vụ imail vào năm 2008, giúp doanh nghiệp tiết kiệm tới 50% chi phí so với chuyển phát thư loại Một. Dịch vụ cho phép người dùng tạo, sửa chữa, in thử và gửi thư, thiệp hay các hình thức khác trực tiếp từ laptop hay máy tính cá nhân.

Theo ICTNews